Artikler

Les mer...

26.01.2023 Tormod Carlsen

Envir og Circular Norway samarbeider om kompetanseløft

Sirkulærøkonomi-kurs for sentrale personer i anleggsbransjen, klima, miljø og byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard ...

19.12.2022 Tormod Carlsen

Envir kjøper nyutviklede mobile jorddampere fra SoilSteam

Envir har inngått kontrakt med det norske Agri-tech-selskapet SoilSteam om kjøp av deres nyutviklede mobile jorddampere ...

01.07.2022 Tormod Carlsen

Menon-rapport: Envirs jorddamping spare klimagass, penger og naturen

II en verden som må kutte klimagass og gå fra forbruk til gjenbruk av jordens ressurser, viser en ny Menon-rapport ...

21.06.2022 Rakel Blaalid

Etablering av Envir - et verdivalg som gir grunnlag for bærekraftig forretning

Envir ble opprettet i 2016 som en løsning på miljøutfordringer i bransjen. Med nye eier(e) legger vi grunnlaget for ...