Artikler

Les mer...

16.05.2024 Rakel Blaalid

Ny standard for gjenvunnet jord

Envir deltar når varmebehandlet jord nå skal få norsk standard.

04.01.2024 Tormod Carlsen

Nye regler for offentlige anskaffelser

Fra 1.1 skal miljø vektes 30 % i offentlige innkjøp. Hva betyr det?

14.12.2023 Tormod Carlsen

Jubileumsseminar om bærekraftig massehåndtering i Miljøringen

Masseforedling og vaskeanlegg er fremtiden.

26.01.2023 Tormod Carlsen

Envir og Circular Norway samarbeider om kompetanseløft

Sirkulærøkonomi-kurs for sentrale personer i anleggsbransjen, klima, miljø og byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard ...

01.07.2022 Tormod Carlsen

Menon-rapport: Envirs jorddamping spare klimagass, penger og naturen

II en verden som må kutte klimagass og gå fra forbruk til gjenbruk av jordens ressurser, viser en ny Menon-rapport ...

21.06.2022 Rakel Blaalid

Etablering av Envir - et verdivalg som gir grunnlag for bærekraftig forretning

Envir ble opprettet i 2016 som en løsning på miljøutfordringer i bransjen. Med nye eier(e) legger vi grunnlaget for ...