Envir-Innovation-Risk-Management-Bærekraftig-Sustainable

INNOVASJON OG RISIKOSTYRING

Hvordan både "gjøre det trygt" og "endre verden", på samme tid?

Envir er en kunnskapssøkende organisasjon. Vi bruker utallige timer på å lære, slik at vi er i forkant av innovasjonsbølgen i massehåndteringsbransjen. Hvert prosjekt vi gjennomfører er en mulighet til å lære og utvikle oss videre, og vi samarbeider gjerne med utdanningsinstitusjoner som Høgskulen på Vestlandet.

Hvordan kan vi redusere risikoen ved å bekjempe fremmede skadelige arter?

Det er registrert rundt 1000 fremmede svartelistede plantearter i Europa. Disse anslås å ha kostet EU minst 1 milliard euro de siste tjue årene, og dette tallet vokser. En av de mest beryktede er planten som heter parkslirekne, på engelsk kalles den Japanese knotweed. Parkslirekne er funnet på 2,7 % av alle nye byggeprosjekter i Europa, og bare tilstedeværelsen av Parkslirekne kan redusere tomte- og eiendomsverdien med 10–15 %. Kostnadene forbundet med å unnlate å bekjempe problemet umiddelbart kan fort bli store, og disse kostnadene må bæres av grunneiere og utbyggere.

Ved å utvikle en gammel metode med damprensing av jord, såkalt jorddamping, kan vi bekjempe og fjerne de fremmede, invaderende artene. Metoden vår fjerner ulike svartelistede arter som kjempebjørnekjeks (Tromsø-palme), gyvel, lupiner, rynkerose, potetål (PCN) og parkslirekne. Etter å ha sterilisert jorden og fjernet den biologiske forurensningen sitter vi igjen med et 100 % garantert, ugressfritt jordprodukt som vi har kalt Circular Soil™.

Metoden vår er trygg, velprøvd og uten bruk av tilsatte kjemikalier. Samtidig er den revolusjonerende, bærekraftig og sparer verden for store naturinngrep, klimautslipp og kostnader. Det er ikke dårlig!