Envir-Innovation-Risk-Management-Bærekraftig-Sustainable

INNOVASJON OG RISIKOSTYRING

"Gjøre det trygt" og "endre spillet" – alt på samme tid

Envir er en kunnskapssøkende organisasjon. Vi investerer utallige timer i å sikre vår posisjon i forkant av innovasjonsbølgen i massehåndteringsbransjen, og hvert prosjekt vi gjennomfører er en mulighet til å lære og utvikle oss videre, sammen med vårt samarbeid med utdanningsinstitusjoner som Høgskulen på Vestlandet.

Redusere risiko ved å takle invasive, fremmede arter.

Det er rundt 1000 fremmede plantearter i Europa, som anslås å ha kostet EU minst 1 milliard euro de siste tjue årene, og dette tallet vokser. Parkslirekne er for tiden funnet på 2,7 % av alle nye byggeprosjekter i Europa, og bekreftet at tilstedeværelse av Parkslirekne alene kan redusere tomte- og eiendomsverdier med 10–15 %. Kostnadene forbundet med å unnlate å håndtere problemet umiddelbart, kan skalere eksponensielt, og disse kostnadene må bæres av grunneiere og utbyggere.

Ved å innovere den utprøvde og testede metoden med damprensing av jord for å kvitte seg med invasive, fremmede arter (IAS), har vi kommet til et 100 % garantert, ugressfritt jordprodukt som erstatter gjeldende standard: Circular Soil™. Ved å gjøre dette har vi perfeksjonert en lenge brukt, men tidligere småskala dampprosess og eliminert all risiko som fulgte med denne prosessen, samtidig som vi har økt volumpotensialet drastisk.

Ved å fjerne, rense og erstatte jorden i et prosjekt, spares enorme mengder CO2-utslipp, noe som betyr at byggefasen kan fortsette med total sjelefred og en garanti for at det ikke oppstår ubehagelige overraskelser.