Envir-digger-industrial-bærekraftig-sustainable-2

Massehåndtering

Vi reduserer behovet for deponier

En studie fra 2021 utført av Norges Geotekniske Institutt (m.fl.) viste at 98 % av utgravde masse i Norge gikk til deponi i 2018.

 

Envir er en bransjeledende aktør og partner for bærekraftig håndtering og gjenvinning av forurensede masser i Bergen. I løpet av 2024 vil Envir ha på plass et hypermoderne vaskeanlegg som kan rense og gjenbruke jord. Så mye som 80 % av de forurensede massene vi tar imot kan vi da gjenvinne lokalt. Disse massene kan gjenbrukes i stedet for å sendes til deponier, og vi reduserer dermed behovet for deponier og transport, samtidig som vi sparer partnerne våre for penger. Redusere kostnader, redusere CO2-utslipp og reversere negativ miljøpåvirkning? Hos Envir kaller vi det vinn, vinn, vinn. 

Vårt gjenvinningsanlegg i Laksevåg i Bergen ligger svært sentralt til, og er lett å komme til med lastebil. Vi har også egen dypvannskai på anlegget i Simonsviken som vi kan bruke til å skipe ut masser.

Kontakt oss for å få et tilbud på ditt prosjekt