Envir-0648

INGEN TOMME LASTEBILER

Envir har evnen til å sikre at ingen lastebiler forlater anlegget vårt i tom tilstand. Vi er en sann totalleverandør.

Takket være utviklingen på renseanlegget vårt i Laksevåg i Bergen, tar vi sikte på å nå målet om å love "ingen tomme lastebiler".

Med kapasiteten vår til å motta avfall eller forurensede masser, for deretter å rense dem og lage nyttige materialer av samme masse, kan vi dramatisk redusere unødvendig kjøring fra ett anlegg til det neste for å losse og laste lastebilene.

Anlegget vårt leveres komplett med et vaskeanlegg, noe som betyr at alle lastebiler som ankommer Envir er fullstendig rengjort og desinfisert før de lastes opp igjen med materialene som skal tilbake på anlegget, f.eks. Circular Soil™ og andre byggematerialer som sand og sortert stein.

Sirkulærøkonomi-no-titles