Envir-0648

INGEN TOMME LASTEBILER

Lever et lass med forurensede gravemasser eller jord til Envir, og ta med et rent og gjenvunnet lass tilbake. Det blir ikke stort enklere og bedre enn det!

Takket være det nye jordrenseanlegget vårt i Laksevåg i Bergen kan vi ta sikte på å nå målet om å kunne love "ingen tomme lastebiler".

Med kapasiteten vår til å motta avfall som forurensede masser, for deretter å rense de og lage nyttige materialer av samme masse, kan vi redusere unødvendig kjøring fra ett anlegg til det neste for å losse og laste lastebilene.

Vi utvikler en digital løsning som gjør det mulig for anleggsledere og sjåfører å ha oversikt over hvilke gjenvunnede masser som er tilgjengelige, og bestille disse. Dette sparer samfunnet for tungtrafikk og gjør arbeidsdagen enklere og mer effektiv for kundene våre

Sirkulærøkonomi-no-titles