Envir-office-kontor-2

Om Envir

Sammendrag: Envir tenker annerledes.

Vi er et ungt, dynamisk og innovativt selskap innen håndtering av forurenset jord og gravemasser, med et mål om å skape fremtidsrettede, bærekraftige sirkulære ressurs for bygge- og anleggsbransjen. Vårt fokus er på både kundeservice og nye tekniske løsninger, og korte beslutningslinjer i hele selskapsstrukturen vår gjør oss i stand til raskt å hive oss rundt og tenke nytt.

Envir ble etablert i 2016, etter at grunnleggerne av selskapet så et behov for endring innen avfallsbransjen, som jord- og gravemasser skulle bli en del av.

Forurenset jord og gravemasser hadde da kun én reell nedstrømsløsning i Bergen, og den var både kostbar og ikke-sirkulær. Det var ikke bærekraftig.

Envir fikk i mars 2017 tillatelse til å ta imot forurensede jordmasser i Simonsviken Næringspark på Laksevåg. Anlegget ligger i de tradisjonsrike lokalene til det som tidligere het Blikkvalseverket, med en historie tilbake til 1916. Siden oppstarten har Envir vært et selskap i sterk vekst, og både miljøet og Bergen by har hatt fordeler av vår virksomhet.

Etter noen år med forskning og utvikling startet vi i 2020 opp vår første maskin for damping av jord, slik at vi renser den for fremmede skadelige arter. Den behandlede jorden kan gjenbrukes lokalt i en rekke ulike prosjekter og tiltak, og kan blandes med ulike typer gjødsel og tilslag avhengig av hva den skal brukes til

I desember 2020 solgte Envir 51 % av selskapet til Simonnæs Holding, for å sikre vår fremtidige utvikling og for å få økonomiske muskler til å gjøre tunge investeringer i en bransje der det kreves mer innovasjon. Med kombinasjonen av tilførte ressurser fra våre nye partnere og en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg dyktige og erfarne medarbeidere, ser vi både Norge og utlandet som aktuelle markeder for vår teknologi og løsninger. Det er jo ikke bare bergenserne som vil være med å nå målene for en mer sirkulær og bærekraftig håndtering av naturressurser.

Reisen til Envir har så vidt begynt, og potensialet for vekst er stort. Vi tar gjerne imot forespørsler og samarbeid fra alle kanter av bransjen, så hvis du har et prosjekt eller en studie som du synes kan være interessant å diskutere, er det bare å kontakte oss for en samtale.

Våre ansatte

Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-5425_pp (1)
Kolbjørn Akervold
Daglig Leder
+47 915 96 670
kolbjorn@envir.com
Envir-Rakel-Blaalid-Researcher-Forsker-PhD
Rakel Blaalid
PhD - Forsker
+47 454 57 585
rakel@envir.com
Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-7453_pp
Trude Ingebrigtsen Bjørnestad
HR
+47 958 63 302
trude@envir.com
Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-7538_pp
Elisabeth Nesse
MSc - Miljøingeniør
+47 481 11 162
elisabeth@envir.com
Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-7546_pp
Ticiane de Oliveira
Lab Koordinator
+47 938 82 281
Ticiane@envir.com
Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-7526_pp
Tormod Carlsen
Styreleder
+47 918 68 001
tormod@envir.com
Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-5302
Fredrik Årvåg
Driftsleder
+47 980 39 579
fredrik@envir.com
Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-5284
Øystein Lauritsen
Operatør
+47 416 12 441
oystein@envir.com
Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-5388 (1)
Heino Skjold Danielsen
Operatør
+47 922 26 295
heino@envir.com
Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-5371
Aurel Constantinica
Operatør
+47 484 07 572
aurel@envir.com
Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-5334
Tobias Utne
Operatør
+47 980 68 410
tobias@envir.com
Fotograf Trude Brun Wilhelmsen forstørrelse-5350
Knut Helge Sandvik
Operatør
+47 911 41 495
knut@envir.com