16.05.2024

Rakel Blaalid

Ny standard for gjenvunnet jord

See all articles

Envir deltar når varmebehandlet jord nå skal få norsk standard.

Årlig havner tusenvis av tonn med ren jord på deponi, fordi den er inneholder fremmede skadelige arter. Siden 2021 har Envir hatt i drift en fullskala jordsaneringsanlegg som damper jorden ren slik at den kan gjenbrukes.

Jorden blir ikke bare fri for de skadelige artene, men også fri for alt ugress, samtidig som den har bevart spireevne.

Dette er etterspurt jord i markedet, men så langt har det manglet en egen nasjonal standard som beskriver krav til kvalitet. En slik standard fins heller ikke internasjonalt, så dette er banebrytende arbeid.

Jord er trolig den billigste og mest effektive karbonfangstmetoden som fins. Samtidig er jord i ferd med å bli mangelvare. Erosjon tar årlig med seg om lag en milliard tonn jord ut i havet, bare i Europa. Det er dårlig nytt, for jord er en ikke-fornybar ressurs. Naturen bruker opp mot tusen år for å lage en cm god matjord. 

Derfor er det så viktig å ta vare på all jorda som kan gjenbrukes. Derfor er det også så viktig å få på plass en standard som gjør at vi kan trygt gjenbruke jord både privat og i næringslivet.

Arbeidet skjer parallelt med at regjeringen gjennomgår regelverket og utarbeider en felles strategi for massehåndtering, slik at jord med skadelige arter som graves opp under anleggsarbeid ikke spres, men behandles og gjenvinnes.

Standardiseringskomiteen ledes av anleggsgartnermester Roar Kjendalen, som representerer maskinentreprenørens forbund (MEF.) Med i komiteen er blant andre Mattilsynet, NIBIO, produsenter og brukere. Envir er representert med Rakel Blaalid og Tormod Carlsen.