shutterstock_2040279182

FNS MÅL FOR BÆREKRAFTUTVIKLING

Hva er FNs bærekraftsmål og hvor bidrar Envir?

Sustainable Development Goals (SDG), også kjent som de globale målene, ble vedtatt av FN i 2015. Disse er en universell oppfordring til handling for å utrydde fattigdom, beskytte planeten og sikre at innen 2030 får alle mennesker fred og velstand. De 17 målene er integrert – slik at handling på ett område vil påvirke resultatene på andre, og at utvikling må balansere sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Envir er stolte av å kunne si at vi konkret bidrar til fire av disse målene:

9) INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon

11) BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN Gjøre byer og menneskelige bosetninger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

12) ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

15) LIVET PÅ LAND Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av terrestriske økosystemer, bærekraftig forvaltning av skog, bekjempe ørkenspredning, og stanse og reversere landforringelse og stanse tap av biologisk mangfold.

Kontakt oss nå for å diskutere måter Envir kan hjelpe deg med å bidra til å nå FNs bærekraftsmål og arbeide for en bedre planet, for oss alle.

For å lese mer om FNs bærekraftsmål kan du klikke her.

ENVIR SDGs-01-2

Kontakt oss nå for å diskutere FNs bærekraftsmål og hva det betyr for prosjektet ditt