Envir-0646

FREMMEDE SKADELIGE ARTER

Et alvorlig problem for menneskeheten og økosystemene våre

Fremmede skadelige arter forårsaker store, skadelige virkninger for både naturen og menneskers velvære.

Har du hørt om parkslirekne, gyvel, rynkerose, stillehavsøsters eller havnespy? Dette er eksempler på det vi kaller svartelistede arter, eller nå fremmede skadelige arter, på engelsk ofte forkortet til IAS. Dessverre skaper disse store problemer, i Norge så vel som i resten av verden.

Som navnet tilsier – de finnes utenfor sine naturlige områder, hjulpet av mennesker til å nå sine nye destinasjoner. Litt enkelt sagt; der du finner mennesker og infrastruktur – finner du slike arter. De kan transporteres på ulike måter, så som i byggematerialer, med fly eller biler, ja til og med i jord på skoene eller klærne våre.

Skremmende nok er fremmede skadelige arter nå den nest største driveren for utryddelse av andre arter på jorden, og de økonomiske kostnadene ved å utrydde eller kontrollere disse problemene er enorme. Enkelte mener at det kan dreie seg om så mye som 5 % av verdens BNP.  Behovet for å sørge for at disse fremmede artene ikke sprer seg videre synes klart, og her må også bygge- og anleggsbransjen bidra.

IAS gjemmer seg som frø, plantefragmenter og røtter, og de er skjult i masser som transporteres fra et sted til et annet. Her kan de nå begynne å etablere seg i sitt nye utbredelsesområde, der de vil fortrenge de naturlige artene eller forårsake sykdom og skade.

Envir har utviklet en vitenskapelig testet metode for sanering av biologisk forurensning. Metoden garanterer 100 % ugressfrie jordmasser. På denne måten hindrer vi skadelig spredning og sørger for at den rensede jorden kan brukes på nytt. Visste du at det tar naturen ca 100 år å produsere 1 cm ny jord? Det sier noe om hvor viktig det er at vi tar vare på den gode jorden vi har.

Envir-jord-soil-bærekraftig

Har du et spørsmål? Vi vil gjerne høre fra deg. Kontakt oss her: