Envir-0957

SKAPE BÆREKRAFT

Et selskap bygget på bærekraftig grunn.

Envir er en godt posisjonert aktør, som kan være med å utvikle den sirkulære økonomien.

Tjenestene vi tilbyr er utviklet for å bidra til å redusere sløsing med verdifulle ressurser, redusere negativ miljøpåvirkning og hjelpe kundene våre til å håndtere gravemasser med både kjemisk og biologisk forurensning.

Vi er et selskap i konstant utvikling, for å rense forurenset jord og fjerne skadelige fremmedarter. Ved vårt anlegg i Simonsviken etablerer vi bransjeledende behandlingsløsninger for resirkulering av jord og gravemasser. Les mer om våre tjenester under.