Envir-08465

CO2-BESPARELSER

Hvordan kan vi redusere CO2-utslippene fra vår virksomhet så mye som mulig?

Det er velkjent at CO2-utslipp bidrar til global oppvarming og klimaendringer, som kan gi betydelige og alvorlige konsekvenser for miljøet. Bygge- og anleggsbransjen spiller en avgjørende rolle i CO2-utslippene både lokalt og på verdensbasis, og mange forstår nå heldigvis behovet for endringer som vil å redusere utslippene.

Gjennom måten Envir håndterer, behandler og resirkulerer de forurensede massene som leveres til oss, sparer vi store mengder CO2. Envir har utviklet dataverktøy som kan hjelpe våre kunder med å dokumentere de konkrete utslippene deres, og sammenligne det med hva de ville ha sluppet ut om de hadde levert massene til deponi i stedet.

En studie* utført av Menon Economics viser at når man bruker Envir som partner i et massehåndteringsprosjekt, kan CO2-utslippene i et prosjekt på 1000 tonn reduseres med nesten 50 %.

 

Envir har en ambisjon om at alle masser vi behandler skal kunne gjenbrukes som noe nyttig. Du trenger ikke være rakettforsker for å forstå at dette er et stort skritt mot en bærekraftig fremtid.

*Les Menon publikasjonen her