Envir-08465

CO2 BESPARELSER

CO2-reduksjoner på opptil 97 % i forhold til industristandarden?
Jepp. Overlat det til oss.

Det er velkjent at CO2-utslipp bidrar til global oppvarming og klimaendringer, som kan gi betydelige og alvorlige konsekvenser for miljøet, og de som er avhengige av det. Byggebransjen spiller en bemerkelsesverdig rolle i CO2-utslippene globalt, og mange forstår nå behovet for endringer som vil bidra til å redusere dette.

Gjennom måten vi håndterer, behandler og resirkulerer de forurensede og urene massene som leveres til oss, kan Envir dokumentere dramatiske CO2-besparelser over hele linjen.

En fersk studie utført av Menon Economics viser at når man bruker Envir som partner i massehåndtering, reduseres CO2-utslippene basert på et prosjekt på 1000 tonn med nesten 50 % fra 2022.

Envir strekker seg mot å nå målet vårt om å sikre at 0 % av massene som mottas går til avfall, noe som vil gi en CO2-besparelse på 97 % sammenlignet med industristandardene i det samme året. Vi er på vei til å oppnå denne bragden innen 2025.

Du trenger ikke være rakettforsker for å forstå at dette er et stort skritt mot en bærekraftig fremtid.