14.12.2023

Tormod Carlsen

Jubileumsseminar om bærekraftig massehåndtering i Miljøringen

See all articles

Masseforedling og vaskeanlegg er fremtiden.

Norge har den tvilsomme æren å være minst sirkulær i verden. Mer bærekraftig massehåndtering kan bidra til å endre på det.

Fra norske steinbrudd sprenges det årlig ut 96 millioner tonn fjell, som knuses til sand, pukk og grus. Samtidig frembringer bygg- og anleggsbransjen 50 millioner tonn rene overskuddsmasser.

Dagens regelverk regner sprengstein fra etablerte steinbrudd som et produkt, mens sprengstein fra byggeplasser i utgangspunktet er avfall. Sprengstein fra byggeplasser sendes ofte til tipp eller mer eller mindre nødvendige utfyllinger, fordi de er rene.

Slik er det ikke med lett forurensede gravemasser, som Envir jobber med. Slike masser må behandles eller gå på slutt-deponi. I dag går 99 % av disse massene på deponi, noe som på landsbasis utgjør 5 millioner tonn årlig. Det er mye når vi vet at den totale avfallsmengden, utenom lett forurensede masser i Norge i 2022 var 11,6 millioner tonn.

Det har i flere år vært tre permanente vaskeanlegg for forurensede masser i Norge. Anlegget Envir nå bygger på Laksevåg i Bergen blir dermed det fjerde, det første i Vestland fylke og det mest avanserte. Det gav mye oppmerksomhet. Et vaskeanlegg kan gjenvinne 80 % av gravemassene og foredle de til ren sand, grus og pukk og dermed erstatte nye masser fra steinbrudd.

Det norske regelverket har noen åpninger for mer bærekraftig massehåndtering, men det er EUs Green deal, bærekraftsdirektiv og taksonomi som leder an utviklingen. For å være i tråd med taksonomien må 70 % av massene fra et byggeprosjekt gjenbrukes. Klimaavtrykket, som store bedrifter fra 2024 må ha med i bærekraftsregnskapet, er dramatisk mye lavere når massene gjenbrukes. Fra 2026 må alle bedrifter bærekraftsrapportere, og da kommer også karbontoll for bygg- og anleggsbransjen. Derfor er vaskeanlegg fremtiden.

På Slettebakken gamle avfallsdeponi i Bergen har Bymiljøetaten, Veidekke og belgiske DEME Environmental satt opp et midlertidig vaskeanlegg for å gjenvinne mest mulig av massene på stedet. Envir har vært tett på dette prosjektet og derfor gleder det oss ekstra mye at prosjekt Slettebakken deponi vant årets prestisjetunge miljøpris. Gratulerer!

Her finner du link til foredragene under Miljøringen jubileumsseminar 2023.