07.06.2024

Tormod Carlsen

Fikk sniktitte på Envirs nye jordvaskeanlegg

See all articles

Kommunevegdagene ble i år arrangert i Bergen og interesserte delegater fikk mulighet til å sniktitte på Envirs nye jordvaskeanlegg, som snart skal åpnes. Det var stor interesse for det de ikke fikk se.

 

Den årlige konferansen til Norsk Kommunalteknisk Forening samler fagfolk innen veg og park fra hele kommune-Norge og leverandører.

Årets hovedtema var Våtere og villere – er kommunen beredt?

Daglig leder i Envir , Kolbjørn Akervold, holdt foredrag om hvorfor gjenvinning av jord og gravemasser er bra for både lommeboka og klima. Og hvordan innsamling og deling av data gir økt verdi.  

Delegatene kunne velge mellom ulike befaringer, som Europas lengste sykkeltunnel, som ble bygd som en del av Bybanen til Fyllingsdalen.

Eller de kunne ta bussen til Laksevåg og besøke Envir. Det var det mange som ville! Ut fra responsen, var det ingen som angret.

Det nye anlegget Envir er i ferd med å åpne er bygd i den gamle industrihallen til Blikkvalseverket fra 1916. De gamle stålkonstruksjonene er godt synlige innimellom de nye installasjonene.

Dette er kanskje verdens mest komplette anlegg for gjenvinning av gravemasser, med både jordvaskeanlegg for kjemisk forurensede gravemasser, jorddampingsanlegg for biologisk forurenset jord, og et splitter nytt laboratorium, det første i sitt slag på Vestlandet.

Laboratoriet sikrer kjappere svar på jordprøver, noe som kan være en stor fordel hvis man må fjerne gravemasser etter vannledningsbrudd i gater og streder og ikke vet hva massene inneholder av forurensning.

Det var også stor interesse for det de ikke fikk se, den nye dataplattformen.

Hele anlegget og alle maskinene er utstyrt med sensorer som via en dataplattform måler energiforbruk automatisk. Dermed får kundene klimaregnskap med på fakturaen.

Via skiltleser på vekten, som alle lastebilene må innom, blir også transporten med i klimaregnskapet. Transport er som regel største utslippskilden ved massehåndtering. Via app vil sjåførene få tilbud om returlast, for å oppnå et av Envirs mål: Ingen tomme lastebiler.

Dataene er ment for deling, slik at planleggere kan se klimaavtrykket og ta klimakloke valg. Det kan fort bli lønnsomt når bygg og anlegg om få år blir omfattet av karbonskatt.