Envir-08633

Invaderende arter - privat

Mistenker du biologisk forurensning på egen tomt?

Envir resirkulerer jord med invaderende arter!

Utbygging av veier, hager og boliger gir overskudd av stein og jord som må flyttes. I disse massene kan det være fremmede arter, som kan gjøre stor skade på naturen.

Eksempler på slik biologisk forurensning er:

  • Lupiner
  • Parkslirekne
  • Gyvel
  • Rynkerose

Dette er vakre, eksotiske planter – som mange har i hagen sin, uten å være klar over at de er invaderende. Dessverre sprer de seg ut i norsk natur hvor de er en trussel for de norske artene.

Vi har et lovverk, Naturmangfoldloven og Forskrift om fremmede organismer, som forteller oss hvordan vi skal håndtere jord og steinmasser som inneholder biologisk forurensing og slik sørge for at vi ikke sprer disse artene.

Envir-digger-industrial-bærekraftig-jord

1000 år per centimeter med jord

Når store byggeprosjekter skal starte opp, kartlegges området for å avdekke hvorvidt det vokser for eksempel parkslirekne i jorda som skal graves vekk. Disse undersøkelsene er pålagt fordi dersom vi finner parkslirekne eller andre fremmede arter, må massene behandles med varsomhet.

Det har vært få løsninger for hvordan vi kan behandle slike masser med fremmede arter, og ofte havner god jord på deponi – kun fordi det vokser Parkslirekne, Lupiner og Gyvel i det.

Men visste du at det tar jordkloden 1000 år å produsere 1 cm jord? Da er det jo åpenbart at jord ikke bør kjøres på deponi!

Vi varmebehandler jorda med ren vanndamp

Envir AS har utviklet en metode for å utrydde disse fremmede skadelige artene fra jorda slik at den kan gjenbrukes. Her varmebehandles jorda med ren vanndamp. Denne metoden er miljøvennlig og svært godt testet, noe som gir 100 % garanti for rene masser.

Jord og stein er ikke-fornybare ressurser. Derfor er det viktig å ta vare på og gjenbruke jord og steinmasser. Ved å behandle og resirkulere jorda kan vi sammen nå FNs bærekraftsmål. Det er bra for både miljøet, artsmangfoldet og mennesker. Envir AS er et fremtidsrettet avfallsanlegg på Laksevåg i Bergen, som tar imot jord med fremmede skadelige arter – behandler jorden– og returnerer ren jord.

Vårt mål er å ivareta ressurser gjennom trygg, miljøvennlig og sirkulær massehåndtering.

Har du et spørsmål? Vi vil gjerne høre fra deg. Kontakt oss her: