26.01.2023

Tormod Carlsen

Envir og Circular Norway samarbeider om kompetanseløft

See all articles

Sirkulærøkonomi-kurs for sentrale personer i anleggsbransjen, klima, miljø og byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad  fra Venstre er første dame på e-lærings-skolebenken.

Kunnskap må til for å skape det grønne skiftet. 95% sier de ikke har solid nok kunnskap om sirkulærøkonomi, ifølge en undersøkelse utført for Circular Norway. Nå tilbyr Envir e-læringskurset fra Circular Norway til sentrale personer fra anleggsbransjen i Bergensregionen.

Før det nye vaskeanlegget for forurensede masser åpner til høsten vil Envir og Circular Norway utarbeide et oppfølgende kurs, som tar for seg gjenvunnede (vaskede) masser; hva kan de brukes til, hva er mulig, miljøregnskap og bærekraftsrapportering.

Byråd for klima, miljø og byutvikling Ingrid Nergaard Fjeldstad og stortingsrepresentant og medlem i næringskomiteen, Alfred Bjørlo (begge fra Venstre), var på bedriftsbesøk hos Envir dagen etter at Bergen bystyre vedtok den nye, Grønn strategi. Å sirkulere ressursene er at av fire hovedmål i Grønn strategi, og Bergen har satt seg mål om å være den beste byen i Norge på gjenvinning av avfall. Forurensede masser regnes nå som avfall, og det er derfor viktig at samfunnet håndterer de på en optimal måte.

Når vaskeanlegget for forurensede masser åpner, tror Envir at over 80 % av massene de får inn kan gjenbrukes etter behandling. I Norge i dag er dette en avfallsfraksjon som nesten ikke gjenvinnes, så dette er et stort skritt i riktig retning.

- Om disse gjenvunnede massene kommer inn i markedet og erstatter jomfruelige masser, vil det ha målbare utslag for klima og naturmangfold i Bergensregionen, sier byråd for klima, miljø og byutvikling Ingrid Nergaard Fjeldstad, og fortsetter:

- Bergen kommune må støtte lokale initiativer og løsninger innen sirkulærøkonomi. I tillegg må vi bli flinkere til å stille krav til sirkulære løsninger som innkjøper og tjenesteleverandør, avslutter klimabyråden.