19.12.2022

Tormod Carlsen

Envir kjøper nyutviklede mobile jorddampere fra SoilSteam

See all articles

Envir har inngått kontrakt med det norske Agri-tech-selskapet SoilSteam om kjøp av deres nyutviklede mobile jorddampere for behandling av gravemasser fra bygg- og anlegg.

- Med den kapasiteten vi får nå, kan vi behandle flere tusen tonn per måned ute på anleggsplassene, noe som gjør oss unike, sier styreleder i Envir, Tormod Carlsen.

- Envir har i flere år dampet jord for å bekjempe fremmede arter, basert på egen forskning ved forskningsleder Rakel Blaalid, sammen med Norsk institutt for naturforskning. Jorden friskmeldes og kan gjenbrukes i stedet for å deponeres og gå ut av kretsløpet. Nå kan vi hjelpe dem å gjøre dette på en mer effektiv og bærekraftig måte! Det sier CEO i SoilSteam, Oddbjørn Bergem, i en pressemelding selskapet sendte ut om det de kaller en nøkkelkontrakt.

Maskinen fra SoilSteam er en unik, mobil maskin som behandler infisert jord ved å sprøyte ren vanndamp ned i jorda. Da blir jorden helt fri for biologisk forurensning og kan dermed gjenbrukes.

- Det er en rensemaskin for jord, rett og slett, forteller Bergem. Maskinen kan plasseres på anleggsområdet, slik at unødvendig frakt unngås.

SoilSteam har fått betydelig støtte fra Innovasjon Norge gjennom hele prosessen. Marit Valseth, fagansvarlig for agri-tech i Innovasjon Norge, sier dette om samarbeidet:

- Vi har fulgt SoilSteam fra starten og har hele tiden hatt stor tro på selskapet. Det er med stor glede vi får høre at de har gjort sitt første salg. Løsningen de leverer er unik og jeg er sikker på at dette bare er begynnelsen på en meget spennende, og ikke minst viktig, reise.

Envir vurderte flere utenlandske produsenter før valget falt på Sandefjord-selskapet som har markert seg som verdensledende på vanndamp-maskiner som bekjemper ugress og skadegjørere i grønnsaks- og bær-produksjon.

 

De to maskinene som er bestilt, skal leveres innen sommeren 2023 og kan gå rett i jobb på anlegg i inn og utland.