ENVIR CEEQUAL

95% SIER DE KAN FOR LITE OM SIRKULÆRØKONOMI, IFØLGE EN UNDERSØKELSE UTFØRT FOR CIRCULAR NORWAY. NÅ TILBYR ENVIR E-LÆRINGSKURSET FRA CIRCULAR NORWAY TIL SENTRALE PERSONER FOR ANLEGGSBRANSJEN I BERGENSREGIONEN.

Envir og Circular Norway samarbeider om kompetanseløft

Sirkulærøkonomi-kurs for sentrale personer i anleggsbransjen, byutviklingsbyråden Ingrid Nergaard Fjeldstad første dame på e-lærings-skolebenken.

Kunnskap må til for å skape det grønne skifte. 95% sier de kan for lite om sirkulærøkonomi, ifølge en undersøkelse utført for Circular Norway. Nå tilbyr Envir e-læringskurset fra Circular Norway til sentrale personer for anleggsbransjen i Bergensregionen.

Før det nye vaskeanlegg for forurensede masser åpner til høsten vil Envir og Circular Norway utarbeide et oppfølgende kurs, på bruk av gjenvunne (vaskede) masser; hva er mulig, hva er lov, miljøregnskap og bærekraftsrapportering.

Byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (v) og stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (v) var på bedriftsbesøk hos Envir og fikk se jordamper-anlegget som renser jord med fremmede arter slik at jorden gjenbrukes i stedet for å havne på deponi. Når det vaskeanlegget for forurensede masser åpner til høsten regner Envir med over 80 % av massene de får inn kan gjenbrukes etter behandling.

Bergen kommunen har nettopp vedtatt Grønn strategi et mål om 65 % av alt avfall skal materialgjenvinnes innen 2030. Forurensede masser regnes som avfall. Om disse gjenvunne massene kommer inn i markedet og erstatter jomfruelig masser, vil det ha målbare utslag for klima og naturmangfold i Bergensregionen, sier Fjeldstad.

Det forutsetter at anleggsbransjen åpner opp for å tenke sirkulærøkonomi. Det tror vi at de vil, og jeg vil bidra til at kommunen spiller på lag.

Eksisterende deltakere på Circular Norway e-kurs kan logge inn her:

Innlogging

Ta kontakt om Circular Norway