Simonsviken-from-the-air

BÆREKRAFTIG MASSEHÅNDTERING

Hva er Envir?

Envir er en unikt posisjonert industripartner som med bærekraftig behandling og resirkulering av store, problematiske avfallsmasser transformerer disse til brukbare byggematerialer.

Vår visjon er å redefinere måten byggebransjen håndterer fjernet masse på for å kunne tilby virkelig sirkulære, lønnsomme og risikofrie løsninger til våre kunder.