Simonsviken-from-the-air

BÆREKRAFTIG MASSEHÅNDTERING

Hva er Envir?

Envir er et ungt og spennende selskap. Med innovativ og bærekraftig behandling resirkulerer vi forurensede jord- og gravemasser til sirkulære og kortreiste råvarer for bygge- og anleggsbransjen.

Vår visjon er å endre måten bygge- og anleggsbransjen håndterer forurenset jord og masse på, slik at vi kan lage virkelig sirkulære, lønnsomme, trygge og bærekraftige løsninger. Vi jobber for å skape det beste for miljøet, samfunnet og våre kunder.