ARTICLES

Read more about our...

17.03.2022 Rakel Blaalid

Founding Envir - a value choice for a sustainable business practice

Envir AS was established in 2016 as a solution to environmental challenges in the waste management industry. With new ...

13.03.2022 Rakel Blaalid

Etablering av Envir - et verdivalg som gir grunnlag for bærekraftig forretning

Envir ble opprettet i 2016 som en løsning på miljøutfordringer i bransjen. Med nye eier(e) legger vi grunnlaget for ...